دام

رومن اپتیمایزر (بهینه ساز شکمبه)

رومن اپتیمایزر (بهینه ساز شکمبه)

رومن باف (جایگزین جوش شیرین)

رومن باف (جایگزین جوش شیرین)

سوپر استارتر آجیلی گوساله شیرخوار

سوپر استارتر آجیلی گوساله شیرخوار

فورتید (پروتئین هیدرولیز شده)

فورتید (پروتئین هیدرولیز شده)

پودر چربی پالمک 16-80

پودر چربی پالمک 16-80

پودر چربی الترافت

پودر چربی الترافت

پودر چربی اپتی فت

پودر چربی اپتی فت

توکسین بایندر اپتی گارد

توکسین بایندر اپتی گارد

 

مکمل معدنی آنیونیک انتظار زایمان

مکمل معدنی آنیونیک انتظار زایمان

مکمل گاوهای خشک و تلیسه

مکمل گاوهای خشک و تلیسه

مکمل گوساله گوشتی

مکمل گوساله گوشتی

مکمل ویتامینه دوره انتقال

مکمل ویتامینه دوره انتقال

مکمل معدنی گاو شیری

مکمل معدنی گاو شیری

مکمل ویتامینه گاو شیری

مکمل ویتامینه گاو شیری

مکمل معدنی گاو سوپر تولید

مکمل معدنی گاو سوپر تولید

مکمل ویتامینه گاو سوپر تولید

مکمل ویتامینه گاو سوپر تولید

مکمل ویتامینه دوره انتظار زایمان

مکمل ویتامینه دوره انتظار زایمان

اطلاعات تماس

  • دفتر مرکزی : اصفهان ، چهاراه آپادانا ، خیابان 15 خرداد ، مقابل اداره کل بهزیستی اصفهان ، پلاک 128

  • 03136413634 و 03136413275

    کد پستی: 8166795191

  • آدرس کارخانه : جاده اصفهان شهرضا , 2 کیلومتر مانده به شهرضا ،شهرک سپهر آباد, نبش خیابان هشتم, کارخانه پیشگام 

  • 031-53300193 الی 5

شبکه های اجتماعی