• سبد خرید خالی است

مزرعه تحقیقاتی شرکت پیشگام

مزرعه شرکت با در اختیار داشتن هزاروپانصد راس گاو به عنوان بستری زنده برای انجام تحقیقات و آزمایشگاه‌های مجهز ما برای بررسی و آنالیز دقیق نتایج، دو بازوی قدرتمند در تضمین کیفیت محصولات پیشگام دامپرور سپاهان هستند.

No Image Found
X